Przejdź do treści
Bezpłatna konsultacja

Cyfrowy bliźniak floty do analizy strategii operacyjnych

Cyfrowy bliźniak floty pozwala na odzwierciedlenie warunków operacyjnych floty w systemie wirtualnym. Nasze algorytmy AI, na których opiera się Aseem pomagają “szkolić” rozwiązania VRP w celu maksymalizacji wydajności floty przy uwzględnieniu wszelkich preferencji operacyjnych operatora. Dzięki temu można podejmować bardziej świadome decyzje i unikać nieoczekiwanych zdarzeń.

Aseem to wymierne korzyści dla Twojego biznesu

Pomagamy rozwiązywać problemy strategiczne i optymalizujemy wydatki kapitałowe

do 25% mniej

optymalizacja wydatków kapitałowych CapEx, w tym poprzez efektywne wdrażanie elektryfikacji floty, norm ESG, i nowych strategii operacyjnych

do 23% mniej

kosztów operacyjnych (OpEX)

redukcja kosztów inwestycyjnych

minimalizujemy ryzyko wydawania kapitału na nieefektywne rozwiązania.Ocena opłacalności inwestycji przed ich realizacją.

lepsze decyzje operacyjne

możliwość przetestowania różnych scenariuszy i oceny ich wpływu na operacje floty

zwiększenie konkurencyjności

szybsza reakcja na zmiany rynkowe. Wzrost innowacyjności.

optymalizacja wydatków

lepsze zarządzanie i maksymalizacja wykorzystania obecnych zasobów

Funkcjonalności platformy symulacyjnej Aseem

Aseem umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji bazując na zaawansowanych symulacjach operacyjnych. Aseem wprowadzi Twoją flotę w nową erę efektywności.

Stworzenie bazowego modelu cyfrowego bliźniaka dla danej floty

Aseem umożlwia odwzorowanie pełnego systemu operacyjnego floty, w tym ruchu pojazdów, obsługi zleceń, i przypisania kierowców, oraz odzwierciedlenie monitorowania wykorzystania floty. Unikalnością tego rozwiązania jest możliwość planowania, testowania i ewaluacji różnych modeli operacyjnych związanych z użytkowaniem floty pojazdów z uwzględnieniem nieprzewidywalności systemów transportowych.

Kontrola parametrów działania floty w celu określenia optymalnych strategii operacyjnych

W Aseem możemy uwzględnić wielkość sieci drogowej i liczba pojazdów, które wykorzystujemy do obsługi zleceń, co pozwala nam ocenić skalowalność i efektywność rozwiązań algorytmicznych. Można także definiować przychodzące do systemu zlecenia i na bieżąco dobierać polityki przydziału pojazdów do zleceń.
Pojazdy możemy definiować zarówno jako pojazdy konwencjonalne jak i elektryczne, z różną ładownością. Punkty dystrybucyjne i generowany popyt może także być parametryzowany w trakcie analiz symulacyjnych.

Możliwość testowania wariantów rozbudowy lub zmian konfiguracji floty, w tym jej elektryfikację

Aseem umożliwia analizę wydajności większej lub mniejszej floty pojazdów w różnych konfiguracjach operacyjnych oraz z różnymi typami pojazdów (typy pojazdów np rozróżniające wielkość przestrzeni ładunkowej). Wynikiem analizy symulacyjnej jest rekomendacja optymalnej wielkości i struktury floty pojazdów dla danego zapotrzebowania na oferowaną usługę.
Dzięki naszym głębokim doświadczeniu z zakresu systemów transportowych oraz technologii sztucznej inteligencji Aseem umożliwia poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych strategii i optymalnej polityki zarządzania flotą minimalizując ryzyko wprowadzania niewydajnych modeli operacyjnych w firmie

Analiza wariantów zmian popytu oraz predykcji popytu dla danej lub nowej usługi

Możliwość analizy wariantów wzrostu i spadku popytu oraz predykcji popytu dla danej usługi oraz rekomendacji sposobu zarządzania flotą dla danego wariantu.

Chcesz usprawnić swoje procesy transportowe?

W Aleet zaczynamy od zrozumienia modelu operacyjnego Twojego biznesu transportowego aby dostosować nasze oprogramowanie do potrzeb Twojej firmy.