Przejdź do treści
Bezpłatna konsultacja

Dynamiczny routing pojazdów i przydział zadań przewozowych

Narzędzie zapewniające dynamiczną optymalizację tras transportowych, umożliwiające rozwiązanie złożonych problemów z wyznaczaniem tras pojazdów w kilka minut. Tworzy harmonogramy dostaw i planuje trasy dla pojazdów na podstawie planowanych oraz dynamicznie przychodzących zleceń. Automatyzuje procesy, usprawniające działanie firmy i redukując koszty operacyjne związane z planowaniem tras oraz problemy kadrowe.

Route2 to wymierne korzyści dla Twojego biznesu

Zautomatyzuj i przyspiesz proces planowania tras w Twojej firmie. Minimalizuj całkowite koszty transportu przy zachowaniu terminowości dostaw.

18% mniej

Kosztów operacyjnych dzięki naszym rozwiązaniom routingu, ekojazdy, przydziału paczek.

27% mniej

Oszczędność kosztów operacyjnych dzięki naszym rozwiązaniom routingu, ekojazdy, przydziału paczek.

30% mniej

zanieczyszczenia powietrza przy takim samym zapotrzebowaniu

70% mniej

wypadków z udziałem pojazdów wyposażonych w nasze oprogramowanie.

19% więcej

kilometrów dochodowych w stosunku do kilometrów nierentownych.

37% mniej

floty jest potrzebne przy zaspokojeniu takiego samego zapotrzebowania

Funkcjonalności Route2

Przedstawiamy Route2, narzędzie nowej generacji do trasowania pojazdów. Autorski silnik oparty na sztucznej inteligencji dedykowany do tworzenia harmonogramów dostaw oraz tras dla pojazdów na podstawie planowanych i dynamicznie przychodzących zleceń.

Dynamiczne planowanie tras uwzględniając nieprzewidywlność w transporcie

Dynamiczne przydzielanie polega na możliwości re-optymalizacji wcześniej ustalonych tras i przydziałów z uwzględnieniem nowych zleceń i nowych warunków drogowych. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne operatorom, którzy dostają zlecenia na bieżąco. Przydział ten umożliwia operatorowi zwiększenie efektywności operacyjnej floty nawet do 23 % (23% mniejszy koszt operacyjny dla danej puli zleceń).

Optymalizacja dla jednego lub wielu centrów dystrybucyjnych i węzłów przeładunkowych

System multimodalny umożliwiający znaczne oszczędności operacyjne w szczególności dla firm obsługujących zlecenia na dużych odległościach z potencjalnymi centrami dystrybucyjnymi po drodze (pierwsza mila → podróż hub2hub → ostatnia mila). Dzięki uwzględnieniu przeładunków w jednej optymalizacji możemy lepiej dostosować wielkości pojazdów do potrzeb przewozowych oraz dzięki temu zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów.

Optymalizując usługi w systemie multimodalnym nasze rozwiązanie zapewnia koordynację zadań przewozowych ze sobą uwzględniając między innymi czas niezbędny na przeładunek oraz opóźnienia.

Obsługa parametrów takich jak okna czasowe, priorytety, grafiki pracowników

Okno czasowe rozumiemy jako przedział czasowy, w którym zlecenie przewozowe może zostać odebrane lub dostarczone, a poza którym operator zostanie ukarany lub w ogóle nie będzie miał możliwości obsłużenia zlecenia.

Priorytety zleceń są łączone z oknami czasowymi w celu umożliwienia zarządzania pojazdami i zleceniami, które mogą mieć konflikty czasów obsługi albo w celu wymuszenia na algorytmie wyboru rozwiązania, które jest najbardziej efektywne kosztowo.

W module Route2 operator floty może zdefiniować niezbędne przestoje pojazdów i kierowców (oraz ich lokalizację). Na podstawie zdefiniowanych grafików przestojowych moduł Route2 zaplanuje obsługę zleceń tak, aby grafiki przestojowe zostały zrealizowane.

Routing predykcyjny w celu rebalansowania floty, w tym z uwzględnieniem ładowania

Route2 posiada wbudowany moduł uczenia szablonów transportowych i ich efektywności. Samouczenie się algorytmu umożliwia optymalizację wykorzystania floty w celu jej lepszej utylizacji w przyszłości (czyli tak zwanego rebalansowania), np algorytm “wie”, że szczyt dostaw z punktu A jest przewidywany na godzinę 11 rano, więc podstawia pojazdy pod punkt A zanim pojawią się zlecenia. Analogicznie przy ładowaniu i serwisowaniu pojazdów, które to czynności są planowane poza godzinami największego wykorzystania floty.

To nie wszystkie funkcjonalności, kliknij i zobacz więcej funkcjonalności Route2

Chcesz usprawnić swoje procesy transportowe?

W Aleet zaczynamy od zrozumienia modelu operacyjnego Twojego biznesu transportowego aby dostosować nasze oprogramowanie do potrzeb Twojej firmy.