Przejdź do treści
Bezpłatna konsultacja

Projekty dotowane z Unii Europejskiej

Projekt Livable Cities

Tytuł projektu: Livable Cities: Platforma dynamicznej optymalizacji usług transportowych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Termin realizacji projektu: 1.07.2021 – 30.11.2023, Budżet projektu: 8 862 467.85 zł, Budżet Aleet: 2 163 118.87 zł, Wartość dofinansowania: 6 699 348.98 zł

Projekt Vizyah

Beneficjent: Aleet Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 100 000,00 zł, Dofinansowanie projektu: 880 000,00 zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem ASI ValueTech Seed Sp. z o.o. Sp. K. realizującego projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.