Dynamiczne trasowanie pojazdów

Route2 to nowatorski silnik oparty na sztucznej inteligencji dedykowany do tworzenia harmonogramów dostaw, oraz planowania tras dla pojazdów na podstawie zleceń.

Optymalne trasy wyznaczane przez moduł Route2 to przede wszystkim minimalizacja kosztów całkowitych transportu przy zachowaniu określonego poziomu wydajności, ale również oszczędność czasu potrzebnego na planowanie oraz zapewnienie terminowej dostawy.

Funkcjonalności Route2

Route2 uwzględnia różneparametry przy planowaniu tras przejazdu, w tym zbudowany jest w responsywnym trybie pracy dla dynamicznie zarządzanych systemów transportowych, co oznacza alokację pojazdów do zleceń i tras w sposób umożliwiający bieżące dostosowywanie tras uwzględniając np., nowe i anulowane zlecenia lub zmienne warunki ruchu.
Funkcjonalności modułu Route2 uwzględniają:

Dynamiczne planowanie tras uwzględniając nieprzewidywlność w transporcie

Statyczne przydzielanie zleceń polega na jednorazowym przydziale puli zleceń w trybie jednego przydziału na jednostkę czasu, np na 15 minut, na godzinę, na dobę, bez możliwości aktualizowania zdefiniowanego przydziału. Przydział ten ogranicza możliwość efektywniejszego wykorzystania floty poprzez np dołożenie dodatkowych zleceń i re-optymalizację trasy biorąc pod uwagę anulowane i nowo dodane zlecenia.
Statyczne przydziały są idealne dla operatorów flot, którzy dostają zlecenia przewozowe z wyprzedzeniem czasowym (np raz na dobę) z koniecznością dostawy w następnym interwale czasowym (następnej doby).

Dynamiczne przydzielanie polega na możliwości re-optymalizacji wcześniej ustalonych tras i przydziałów z uwzględnieniem nowych zleceń i nowych warunków drogowych. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne operatorom, którzy dostają zlecenia na bieżąco. Przydział ten umożliwia operatorowi zwiększenie efektywności operacyjnej floty nawet do 30% (30% mniejszy koszt operacyjny dla danej puli zleceń).

Optymalizacja dla jednego lub wielu centrów dystrybucyjnych i węzłów przeładunkowych

System multimodalny umożliwiający znaczne oszczędności operacyjne w szczególności dla firm obsługujących zlecenia na dużych odległościach z potencjalnymi centrami dystrybucyjnymi po drodze (pierwsza mila → podróż hub2hub → ostatnia mila). Dzięki uwzględnieniu przeładunków w jednej optymalizacji możemy lepiej dostosować wielkości pojazdów do potrzeb przewozowych oraz dzięki temu zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów.

Punkty przeładunkowe i centra dystrybucyjne mogą być definiowane przez operatora za pomocą dedykowanych narzędzi dla modułu Route2.

Optymalizując usługi w systemie multimodalnym nasze rozwiązanie zapewnia koordynację zadań przewozowych ze sobą uwzględniając między innymi czas niezbędny na przeładunek oraz opóźnienia.

 

Obsługa parametrów takich jak okna dostaw, priorytety, grafiki pracowników

Okno czasowe rozumiemy jako przedział czasowy, w którym zlecenie przewozowe może zostać odebrane lub dostarczone, a poza którym operator zostanie ukarany lub w ogóle nie będzie miał możliwości obsłużenia zlecenia. Z kolei priorytety określają, które zlecenie przynosi większy zysk, albo ma wyższą konieczność obsługi w konkretnym oknie czasowym.

Priorytety zleceń są łączone z oknami czasowymi w celu umożliwienia zarządzania pojazdami i zleceniami, które mogą mieć konflikty czasów obsługi albo w celu wymuszenia na algorytmie wyboru rozwiązania, które jest najbardziej efektywne kosztowo.

W module Route2 operator floty może zdefiniować niezbędne przestoje pojazdów i kierowców (oraz ich lokalizację). Na podstawie zdefiniowanych grafików przestojowych moduł Route2 zaplanuje obsługę zleceń tak, aby grafiki przestojowe zostały zrealizowane.

Routing predykcyjny w celu rebalansowania floty, w tym z uwzględnieniem ładowania

Route2 posiada wbudowany moduł uczenia szablonów transportowych i ich efektywności. Samouczenie się algorytmu umożliwia optymalizację wykorzystania floty w celu jej lepszej utylizacji w przyszłości (czyli tak zwanego rebalansowania), np algorytm “wie”, że szczyt dostaw z punktu A jest przewidywany na godzinę 11 rano, więc podstawia pojazdy pod punkt A zanim pojawią się zlecenia. Analogicznie przy ładowaniu i serwisowaniu pojazdów, które to czynności są planowane poza godzinami największego wykorzystania floty.

Optymalizacja ładowania baterii może odbywać się w trybie optymalizacji reaktywnej (ładujemy ponieważ bateria ma niską rezerwę naładowania) oraz proaktywnej (ładujemy pojazd ponieważ jesteśmy niedaleko stacji i nie mamy w najbliższym czasie żadnych priorytetowych zleceń do obsłużenia).

Możliwość optymalizacji wielu parametrów wykorzystania floty

Route2 może uwzględniać między innymi: minimalizację kosztu operacyjnego przy obsłudze wszystkich złożonych zleceń, maksymalizację generowanego zysku z lub bez konieczności obsługi wszystkich zleceń, minimalizację przejechanych kilometrów lub czasu obsługi dla zadeklarowanej puli zleceń, kryteria łączone w zależności od dostarczanej usługi, np. minimalizacja kosztu operacyjnego z koniecznością obsługi priorytetowej danego obszaru lub danej grupy zleceń oraz maksymalizacją generowanego zysku bez konieczności obsługi wszystkich zleceń dla pozostałego obszaru.

Parametry, które optymalizujemy: czas obsługi, przejechane kilometry, wykorzystanie floty (czas dostępności pojazdów i kierowców), liczba i wielkość pojazdów obsługujących zlecenia, koszt obsługi.

Obsługa rezerwacji z długim wyprzedzeniem czasowym i dynamicznie przychodzących

Funkcjonalność umożliwia planowanie wykorzystania floty pojazdów z uwzględnieniem zleceń, które zostały zaplanowane wcześniej z możliwością zmian harmonogramu w celu dodania nowych zleceń z zapewnieniem gwarancji obsługi zleceń, które zostały zaplanowane z wyprzedzeniem.

Edycja automatycznie przydzielonych tras w przeglądarce internetowej

Interfejs modułu Route2 umożliwia: Definiowanie nowych zleceń przewozowych, Podgląd aktualnych zleceń, ich statusów oraz statusów pojazdów, Wywoływanie zapytań o optymalizację przydziałów oraz ustawianie automatycznych wywołań przydziałów (np., co 15 minut, co godzinę, dynamicznie przy każdym nowym zleceniu, itp). Manualne nadpisywanie tras i kierowców do pojazdów (np., algorytm automatycznie przypisze zlecenia i trasy do pojazdu, natomiast dyspozytor może ręcznie zmienić przypis)

Elastyczność rozwiązania

Budowa platformy oparta na modułach gwarantuje elastyczność oraz personalizację dostarczanych rozwiązań. Odpowiednia konfiguracja produktów Aleet pozwoli na tworzenie lub rozbudowę rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej floty pojazdów.

DriveLight może być rozszerzony o dodatkowe moduły, m.in.: 

Vizyah –  platforma do monitorowania pojazdów, zleceń przewozowych oraz kierowców

Route2 – moduł umożliwiający automatyczne zarządzanie flotą poprzez dynamiczny przydział pojazdów do zleceń i trasowanie pojazdów.

Aseem – lorem ipsum

DriveLight – moduł oceniający styl i ekonomikę jazdy kierowcy.

DriverApp – dedykowana aplikacja do zarządzania i kontaktu z kierowcą

FAQ

Co monitoruje system Vizyah?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque excepturi iure itaque laborum debitis tempora nostrum unde sequi aut facere necessitatibus, iste quos quidem maiores, vel quae natus. In illum quas quasi totam sit nesciunt itaque similique natus harum fuga consequatur, magnam minima molestias, voluptatibus quis, facilis ab impedit consequuntur voluptate! Mollitia sunt blanditiis doloremque molestias hic provident odit, facere iste asperiores nostrum. Fugiat consequatur modi, inventore temporibus non maxime ipsa vitae sapiente minima porro!

Czy system TMS może mieć wady?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque excepturi iure itaque laborum debitis tempora nostrum unde sequi aut facere necessitatibus, iste quos quidem maiores, vel quae natus. In illum quas quasi totam sit nesciunt itaque similique natus harum fuga consequatur, magnam minima molestias, voluptatibus quis, facilis ab impedit consequuntur voluptate! Mollitia sunt blanditiis doloremque molestias hic provident odit, facere iste asperiores nostrum. Fugiat consequatur modi, inventore temporibus non maxime ipsa vitae sapiente minima porro!

Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque excepturi iure itaque laborum debitis tempora nostrum unde sequi aut facere necessitatibus, iste quos quidem maiores, vel quae natus. In illum quas quasi totam sit nesciunt itaque similique natus harum fuga consequatur, magnam minima molestias, voluptatibus quis, facilis ab impedit consequuntur voluptate! Mollitia sunt blanditiis doloremque molestias hic provident odit, facere iste asperiores nostrum. Fugiat consequatur modi, inventore temporibus non maxime ipsa vitae sapiente minima porro!

Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque excepturi iure itaque laborum debitis tempora nostrum unde sequi aut facere necessitatibus, iste quos quidem maiores, vel quae natus. In illum quas quasi totam sit nesciunt itaque similique natus harum fuga consequatur, magnam minima molestias, voluptatibus quis, facilis ab impedit consequuntur voluptate! Mollitia sunt blanditiis doloremque molestias hic provident odit, facere iste asperiores nostrum. Fugiat consequatur modi, inventore temporibus non maxime ipsa vitae sapiente minima porro!

Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque excepturi iure itaque laborum debitis tempora nostrum unde sequi aut facere necessitatibus, iste quos quidem maiores, vel quae natus. In illum quas quasi totam sit nesciunt itaque similique natus harum fuga consequatur, magnam minima molestias, voluptatibus quis, facilis ab impedit consequuntur voluptate! Mollitia sunt blanditiis doloremque molestias hic provident odit, facere iste asperiores nostrum. Fugiat consequatur modi, inventore temporibus non maxime ipsa vitae sapiente minima porro!

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna.

Strona używa plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi efektywnego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, w celach analitycznych, a także spersonalizowania treści o charakterze reklamowym dotyczących naszych produktów i usług. Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie pliki cookies. Więcej informacji o możliwych ustawieniach plików cookies użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności.