Dynamiczne trasowanie pojazdów

Route2 to nowatorski silnik oparty na sztucznej inteligencji dedykowany do tworzenia harmonogramów dostaw, oraz planowania tras dla pojazdów na podstawie zleceń.

Optymalne trasy wyznaczane przez moduł Route2 to przede wszystkim minimalizacja kosztów całkowitych transportu przy zachowaniu określonego poziomu wydajności, ale również oszczędność czasu potrzebnego na planowanie oraz zapewnienie terminowej dostawy.

Funkcjonalności Route2

Przedstawiamy Route2, narzędzie nowej generacji do trasowania pojazdów. Autorski silnik oparty na sztucznej inteligencji dedykowany do tworzenia harmonogramów dostaw oraz tras dla pojazdów na podstawie planowanych i dynamicznie przychodzących zleceń. Nasza zaawansowana platforma Route2 dynamicznie reaguje na bieżące zapotrzebowanie, gwarantując najbardziej efektywne trasy, minimalizując ryzyko opóźnień i w pełni wykorzystując możliwości Twojej floty. Route2 uwzględnia różne parametry przy planowaniu tras przejazdu, w tym zbudowany jest w responsywnym trybie pracy dla dynamicznie zarządzanych systemów transportowych, co oznacza alokację pojazdów do zleceń i tras w sposób umożliwiający bieżące dostosowywanie tras uwzględniając np., nowe i anulowane zlecenia lub zmienne warunki ruchu. Funkcjonalności modułu Route2 uwzględniają:

Dynamiczne planowanie tras uwzględniając nieprzewidywlność w transporcie

Statyczne przydzielanie zleceń polega na jednorazowym przydziale puli zleceń w trybie jednego przydziału na jednostkę czasu, np na 15 minut, na godzinę, na dobę, bez możliwości aktualizowania zdefiniowanego przydziału. Przydział ten ogranicza możliwość efektywniejszego wykorzystania floty poprzez np dołożenie dodatkowych zleceń i re-optymalizację trasy biorąc pod uwagę anulowane i nowo dodane zlecenia.
Statyczne przydziały są idealne dla operatorów flot, którzy dostają zlecenia przewozowe z wyprzedzeniem czasowym (np raz na dobę) z koniecznością dostawy w następnym interwale czasowym (następnej doby).

Dynamiczne przydzielanie polega na możliwości re-optymalizacji wcześniej ustalonych tras i przydziałów z uwzględnieniem nowych zleceń i nowych warunków drogowych. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne operatorom, którzy dostają zlecenia na bieżąco. Przydział ten umożliwia operatorowi zwiększenie efektywności operacyjnej floty nawet do 30% (30% mniejszy koszt operacyjny dla danej puli zleceń).

Optymalizacja dla jednego lub wielu centrów dystrybucyjnych i węzłów przeładunkowych

System multimodalny umożliwiający znaczne oszczędności operacyjne w szczególności dla firm obsługujących zlecenia na dużych odległościach z potencjalnymi centrami dystrybucyjnymi po drodze (pierwsza mila → podróż hub2hub → ostatnia mila). Dzięki uwzględnieniu przeładunków w jednej optymalizacji możemy lepiej dostosować wielkości pojazdów do potrzeb przewozowych oraz dzięki temu zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów.

Punkty przeładunkowe i centra dystrybucyjne mogą być definiowane przez operatora za pomocą dedykowanych narzędzi dla modułu Route2.

Optymalizując usługi w systemie multimodalnym nasze rozwiązanie zapewnia koordynację zadań przewozowych ze sobą uwzględniając między innymi czas niezbędny na przeładunek oraz opóźnienia.

 

Obsługa parametrów takich jak okna dostaw, priorytety, grafiki pracowników

Okno czasowe rozumiemy jako przedział czasowy, w którym zlecenie przewozowe może zostać odebrane lub dostarczone, a poza którym operator zostanie ukarany lub w ogóle nie będzie miał możliwości obsłużenia zlecenia. Z kolei priorytety określają, które zlecenie przynosi większy zysk, albo ma wyższą konieczność obsługi w konkretnym oknie czasowym.

Priorytety zleceń są łączone z oknami czasowymi w celu umożliwienia zarządzania pojazdami i zleceniami, które mogą mieć konflikty czasów obsługi albo w celu wymuszenia na algorytmie wyboru rozwiązania, które jest najbardziej efektywne kosztowo.

W module Route2 operator floty może zdefiniować niezbędne przestoje pojazdów i kierowców (oraz ich lokalizację). Na podstawie zdefiniowanych grafików przestojowych moduł Route2 zaplanuje obsługę zleceń tak, aby grafiki przestojowe zostały zrealizowane.

Routing predykcyjny w celu rebalansowania floty, w tym z uwzględnieniem ładowania

Route2 posiada wbudowany moduł uczenia szablonów transportowych i ich efektywności. Samouczenie się algorytmu umożliwia optymalizację wykorzystania floty w celu jej lepszej utylizacji w przyszłości (czyli tak zwanego rebalansowania), np algorytm “wie”, że szczyt dostaw z punktu A jest przewidywany na godzinę 11 rano, więc podstawia pojazdy pod punkt A zanim pojawią się zlecenia. Analogicznie przy ładowaniu i serwisowaniu pojazdów, które to czynności są planowane poza godzinami największego wykorzystania floty.

Optymalizacja ładowania baterii może odbywać się w trybie optymalizacji reaktywnej (ładujemy ponieważ bateria ma niską rezerwę naładowania) oraz proaktywnej (ładujemy pojazd ponieważ jesteśmy niedaleko stacji i nie mamy w najbliższym czasie żadnych priorytetowych zleceń do obsłużenia).

Możliwość optymalizacji wielu parametrów wykorzystania floty

Route2 może uwzględniać między innymi: minimalizację kosztu operacyjnego przy obsłudze wszystkich złożonych zleceń, maksymalizację generowanego zysku z lub bez konieczności obsługi wszystkich zleceń, minimalizację przejechanych kilometrów lub czasu obsługi dla zadeklarowanej puli zleceń, kryteria łączone w zależności od dostarczanej usługi, np. minimalizacja kosztu operacyjnego z koniecznością obsługi priorytetowej danego obszaru lub danej grupy zleceń oraz maksymalizacją generowanego zysku bez konieczności obsługi wszystkich zleceń dla pozostałego obszaru.

Parametry, które optymalizujemy: czas obsługi, przejechane kilometry, wykorzystanie floty (czas dostępności pojazdów i kierowców), liczba i wielkość pojazdów obsługujących zlecenia, koszt obsługi.

Obsługa rezerwacji z długim wyprzedzeniem czasowym i dynamicznie przychodzących

Funkcjonalność umożliwia planowanie wykorzystania floty pojazdów z uwzględnieniem zleceń, które zostały zaplanowane wcześniej z możliwością zmian harmonogramu w celu dodania nowych zleceń z zapewnieniem gwarancji obsługi zleceń, które zostały zaplanowane z wyprzedzeniem.

Edycja automatycznie przydzielonych tras w przeglądarce internetowej

Interfejs modułu Route2 umożliwia: Definiowanie nowych zleceń przewozowych, Podgląd aktualnych zleceń, ich statusów oraz statusów pojazdów, Wywoływanie zapytań o optymalizację przydziałów oraz ustawianie automatycznych wywołań przydziałów (np., co 15 minut, co godzinę, dynamicznie przy każdym nowym zleceniu, itp). Manualne nadpisywanie tras i kierowców do pojazdów (np., algorytm automatycznie przypisze zlecenia i trasy do pojazdu, natomiast dyspozytor może ręcznie zmienić przypis)

Elastyczność rozwiązania

Budowa platformy oparta na modułach gwarantuje elastyczność oraz personalizację dostarczanych rozwiązań. Odpowiednia konfiguracja produktów Aleet pozwoli na tworzenie lub rozbudowę rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej floty pojazdów.

DriveLight może być rozszerzony o dodatkowe moduły, m.in.: 

Vizyah –  platforma do monitorowania pojazdów, zleceń przewozowych oraz kierowców

Route2 – moduł umożliwiający automatyczne zarządzanie flotą poprzez dynamiczny przydział pojazdów do zleceń i trasowanie pojazdów.

Aseem – Platforma symulacyjna do analizowania i rekomendowania najkorzystniejszych decyzji i strategii operacyjnych w zarządzaniu flotą pojazdów.

DriveLight – moduł oceniający styl i ekonomikę jazdy kierowcy.

DriverApp – dedykowana aplikacja do zarządzania i kontaktu z kierowcą

FAQ

Czym jest system Route2?

Route2 to nowatorskie oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji dedykowane do tworzenia harmonogramów dostaw, oraz planowania tras dla pojazdów na podstawie zleceń.

Jak działa Route2? Jak znajduje optymalną trasę dla pojazdów lub grupy zleceń transportowych?

Nasz system opiera się na algorytmie, który oblicza najkorzystniejsze rozwiązanie pod daną firmę. Uwzględnia najważniejsze parametry, które wpływają na flotę pojazdów i obsługę zleceń tj. : najkrótszy czas i najkrótsza trasa, ograniczenia pojemności (liczba przesyłek, waga, wymiary), optymalizacja przewozów towarowych, pasażerskich lub mieszanych, floty jednorodne i niejednorodne (pojazdy o różnej ładowności), minimalna i maksymalna długość trasy na pojazd, czas dostaw i odbioru zleceń, wyznaczanie tras z przeładunkiem (jedna paczka obsługiwana przez kilka pojazdów), wyznaczanie tras uwzględniające kontrolę zapasów, regulowana funkcja kosztów (np. czas realizacji zlecenia, długość trasy, ilość ładunku), obsługa flot elektrycznych, konwencjonalnych i/lub mieszanych, proaktywne balansowanie pojazdów: rozmieszczenie pojazdów w odpowiedzi na zmieniający się popyt.

Jakie są główne możliwości oprogramowania Route2?

Dynamicznie planuje trasy pojazdów, uwzględniając nieprzewidywalność w transporcie. Następnie optymalizuje je, biorąc pod uwagę liczbę centr dystrybucyjnych oraz węzłów  przeładunkowych. Obsługuje wiele parametrów takich jak godziny dostaw, priorytety, grafiki pracowników – wszystko to, dopasowuje do Twoich indywidualnych potrzeb, które swobodnie możesz personalizować. Pozwala również na serwis rezerwacji z długim wyprzedzeniem czasowym i dynamicznie przychodzących.

Na jakich urządzeniach można korzystać z Route2?

Route2 to aplikacja, którą możemy otworzyć zarówno w przeglądarce internetowej jak i w formie programu na komputerze, niezależnie od formy – działa na komputerach i smartfonach.

Czy korzystając z tej aplikacji trzeba wcześniej przejść jakieś szkolenie? Czy istnieje jakaś instrukcja?

System został zaprojektowany w przejrzysty sposób, tak aby każdy użytkownik potrafił swobodnie z niej korzystać. Jeśli jednak pojawią się jakieś wątpliwości co do sposobu korzystania i ustawiania danych parametrów, do każdego oprogramowania załączamy samouczek w formie pdf’a, a nasi specjaliści i doradcy służą zawsze pomocą w formie wiadomości mail, lub rozmowy telefonicznej.

Na czym polega optymalizacja?

Optymalizacja to proces doskonalenia lub usprawnienia istniejącego systemu, procesu lub konkretnych elementów w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników lub wydajności.

Co wpływa na koszty i wydajność floty pojazdów?

Trasy i planowanie tras: Optymalizacja floty pojazdów polega na wyznaczeniu optymalnych tras dla każdego pojazdu, uwzględniając miejsca docelowe, ograniczenia czasowe, optymalny rozkład dostaw i odbiorów, minimalizację dystansu przejechanego i ograniczenie kosztów paliwa.

Zarządzanie zadaniami: Polega na optymalnym przydzielaniu zadań do poszczególnych pojazdów w celu maksymalnego wykorzystania ich potencjału i zminimalizowania nieefektywności. Obejmuje to uwzględnianie różnych kryteriów, takich jak priorytet dostaw, czas oczekiwania, rodzaj towaru itp.

Monitorowanie pojazdów i logistyka: Optymalizacja floty pojazdów obejmuje śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym za pomocą technologii GPS, monitorowanie zużycia paliwa, zarządzanie utrzymaniem floty, harmonogramowanie przeglądów technicznych i napraw, a także optymalne zarządzanie zapasami części zamiennych.

Efektywne wykorzystanie zasobów: Optymalizacja floty pojazdów polega na zapewnieniu, że każdy pojazd jest używany zgodnie z maksymalnym wykorzystaniem, unikanie pustych przejazdów, minimalizacja niepotrzebnego czasu postoju i zapewnienie optymalnego wykorzystania ładunku w pojazdach.

Oszczędność paliwa i redukcja emisji: Optymalizacja floty pojazdów obejmuje strategie mające na celu minimalizację zużycia paliwa, takie jak optymalne planowanie tras, szkolenie kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy, monitorowanie zużycia paliwa i wykrywanie nieefektywności w spożyciu.

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna.

Strona używa plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi efektywnego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, w celach analitycznych, a także spersonalizowania treści o charakterze reklamowym dotyczących naszych produktów i usług. Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie pliki cookies. Więcej informacji o możliwych ustawieniach plików cookies użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności.