FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań.

Ogólne
TMS - co to jest?

Skrót TMS oznacza Transport Management System czyli System Zarządzania Transportem. Jest to oprogramowanie wykorzystywane do usprawnienia procesów logistycznych w firmie poprzez automatyzację i optymalizację zarządzania zleceniami transportowymi oraz flotami pojazdów. System TMS składa się z wielu różnych funkcji, w niektórych platformach (również Aleet) istnieje możliwość dostosowania funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiednia konfiguracja funkcjonalności systemu pozwoli na usprawnienie procesów planowania, monitorowania oraz zarządzania w firmach z branży TSL i nie tylko, gwarantując jednocześnie optymalne wykorzystanie floty.

W jakich branżach może być wykorzystywany TMS?

Systemy TMS znajdują swoje zastosowanie głównie w firmach z branży transport, spedycja, logistyka (TSL) oraz handel i produkcja. Jednak nie tylko. TMS jest rozwiązaniem, które może być wykorzystane niemal w każdej firmie, która dysponuje i zarządza flota pojazdów. TMS to skuteczne narzędzie dla dużych przedsiębiorców, ale również dla tych firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Głównymi użytkownikami rozwiązania Aleet są:
– operatorzy 3PL (branża e-commerce)
– firmy z sektora handlowego z własną flotą
– segmented fleet owners
– firmy transportowe – transport dalekobieżny
– firmy rentalowe
– firmy telematyczne
– operatorzy transportu publicznego

Jakie są podstawowe funkcjonalności systemu TMS?

Funkcjonalności systemu TMS mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb każdej firmy. Jednak do podstawowych funkcjonalności można zaliczyć:

– monitorowanie pojazdów oraz zleceń transportowych
– planowanie i optymalizacja tras przejazdu
– alokacja/przydział kierowców i zleceń transportowych
– optymalizacja załadunku – wykorzystania przestrzeni ładunkowej z możliwością jej planowania w sposób automatyczny
– tworzenie grafików dla kierowców i innych pracowników
– aplikacja dla kierowcy umożliwiająca kontakt
– monitorowanie stanu technicznego pojazdów we flocie
– tworzenie raportów oraz analiz z wykorzystania floty

Ponadto dostęp do odpowiednich danych w czasie rzeczywistym oraz do danych historycznych pozwolą na:

– analizę stylu jazdy kierowców i na jej podstawie ocenę bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy
– analizę zużycia paliwa

Czy system TMS może być dostosowany do zmieniających się potrzeb klienta ?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Co wyróżnia Aleet na tle konkurencyjnych rozwiązań?

W Aleet, nasz międzynarodowy zespół naukowców oraz programistów wykorzystuje najbardziej innowacyjne rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji, obliczeń chmurowych i uczenia maszynowego do zwiększania efektywności floty pojazdów poprzez dynamiczne jej zarządzanie.

Większość firm dostarczających systemy TMS oferuje w swoich systemach podstawowe funkcje takie jak np. monitoring floty lub analizę stylu jazdy kierowcy na podstawie danych telematycznych. W Aleet idziemy o krok dalej, nasze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami transportowymi i flotą pojazdów składa się między innymi z modułu VRP. Funkcjonalność ta umożliwia optymalizację przydziału pojazdów do zleceń oraz tworzenie tras przejazdów (routing). Cały proces odbywa się w sposób dynamiczny (trasy dostosowywane na bieżąco do aktualnych warunków oraz zmian), np. Ponadto podczas tworzenia trasy istnieje możliwość uwzględniania szeregu parametrów (np. okienka czasowe dostaw, priorytety dostaw), gwarantując jednocześnie optymalne wykorzystanie floty.

Kolejnym elementem systemu, który wyróżnia nas na tle konkurencji jest możliwość przeprowadzania w naszym systemie symulacji różnych modeli operacyjnych/biznesowych w danej firmie i na ich podstawie aktywne dostosowanie metod zarządzania flotą. Funkcjonalność ta wspiera działania z obszaru Business Intelligence poprzez wspomaganie procesu podejmowania decyzji.

Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Każdej firmie zależy na jak największej ilości przyjmowanych zleceń. Jednak przy obsłudze dużej ilości zleceń jednocześnie bardzo ważna jest odpowiednia organizacja pracy. System TMS usprawnienia procesy logistycznych w firmie oraz minimalizuje on ryzyko popełnienia przez pracowników błędów poprzez automatyzację i optymalizację zarządzania zleceniami transportowymi a w ten sposób umożliwia obsługę i kontrolę dużej ilości zleceń jednocześnie w sposób efektywny.

Dużym problemem w firmie z branży transportowej są tak zwane “puste przewozy. System TMS pozwala zmniejszać liczbę pustych przewozów poprzez odpowiednie planowanie kolejnych zleceń. Głównym narzędziem Aleet do ograniczenia liczby pustych przewozów jest moduł VRP, służący do dynamicznego wyznaczania tras i przydziału pojazdów do zleceń. Poprzez ograniczenie pustych przewozów oraz optymalne wyznaczanie trasy w sposób dynamiczny (trasy dostosowywane na bieżąco do aktualnych warunków oraz zmian) rozwiązanie Aleet pozwala na redukcję kosztów operacyjnych (więcej obsłużonych zleceń w krótszym czasie i przy mniejszej ilości przejechanych kilometrów).

Coraz częstszym problemem spotykanym w branży transportowej jest brak wykwalifikowanych kierowców. A średnia wieku obecnie zatrudnionych kierowców to ponad 60 lat. Wdrożenie systemu TMS umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy (kierowcy i flota pojazdów) do obsługi zleceń transportowych, zmniejszając przy tym konieczność zatrudnienia dodatkowych kierowców. Jednocześnie poprzez dostęp do danych telematycznych system TMS daje możliwość monitorowania floty oraz analizę stylu jazdy kierowcy, kontrolę danych diagnostycznych czy poziomu paliwa. Dzięki tej funkcjonalności systemu TMS zadbasz o bezpieczeństwo i zwiększysz efektywność kierowców.

W obecnej sytuacji ekonomicznej i środowiskowej, zdajemy sobie sprawę, jakim złożonym procesem jest podejmowanie decyzji w sektorze transportowym, dlatego jedną z naszych funkcjonalności jest między innymi model rekomendowania decyzji operacyjnych i na ich podstawie aktywne dostosowanie metod zarządzania flotą.

Czy system TMS może mieć wady?

Główną wadą rozwiązania TMS jest na pewno opłata związana z wdrożeniem systemu. Koszt początkowy może być czynnikiem decydującym i “odstraszającym”. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że coraz częściej firmy oferują rozwiązania chmurowe w modelu abonamentowym – Saas (Software as a service). Dzięki temu opłata początkowa nie jest tak duża jak w przypadku wykupienia jednorazowej licencji. Dodatkowo, należy pamiętać, że system TMS jest to inwestycja. System TMS, w którym funkcjonalności są dobrane do realnych potrzeb klienta w dłuższej perspektywie wygeneruje oszczędności (koszty operacyjne) a nawet może mieć wpływ na zwiększenie zysków (więcej obsługiwanych zleceń w krótkim czasie).

W jaki sposób system TMS zwiększy efektywność działania Twojej firmy i obniży koszty operacyjne?

System TMS przedwszystkim usprawnienia procesy planowania, monitorowania oraz zarządzania w firmie. Dlatego umożliwia obsługę w efektywny sposób dużej ilości zleceń jednocześnie a dzięki temu wpływa na zwiększenie przychodów firmy.

Kolejnym kluczowym efektem wdrożenia systemu TMS jest obniżenie kosztów operacyjnych. Poprzez między innymi ograniczenie pustych przewozów oraz optymalne wyznaczanie trasy w sposób dynamiczny (trasy dostosowywane na bieżąco do aktualnych warunków oraz zmian) rozwiązanie Aleet pozwala na więcej obsłużonych zleceń w krótszym czasie i przy mniejszej ilości przejechanych kilometrów.

Jedną z funkcjonalności systemu TMS jest analiza stylu jazdy kierowcy. Funkcja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierowców i innych uczestników ruchu, a ekonomiczna jazda przyczyni się do zredukowania kosztów (paliwo, naprawy związane z nieekonomicznym stylem jazdy).

Kolejnym elementem systemu TMS, który pomoże zredukować koszty operacyjne jest autorskie rozwiązanie Aleet tj. model rekomendowania decyzji operacyjnych. i na ich podstawie aktywne dostosowanie metod zarządzania flotą tak

Jak wybrać system TMS, który będzie odpowiadał na potrzeby Twojej firmy?

Przed wyborem i wdrożeniem systemu TMS, bardzo ważnym elementem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy funkcjonowania danej firmy i na jej podstawie wybrania odpowiednich funkcjonalności systemu. W trakcie analizy należy wziąć pod uwagę takie parametry jak: specyfika floty, złożoność sieci transportowej (trasy z punktu A do B, kilka punktów transportowych) rynek na którym działa firma (lokalnie, międzynarodowy), możliwość integracji z innymi systemami w firmie (finansowo-księgowymi, telematycznymi).

Dobrze zdefiniowany zakres, w którym system TMS ma wspierać daną firmę i jej funkcjonowanie oraz dopasowane do niego funkcjonalności oprogramowania to kluczowy element analizy.

Vizyah
Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Czy system TMS może mieć wady?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

W jaki sposób system TMS zwiększy efektywność działania Twojej firmy i obniży koszty operacyjne?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Route2
Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Czy system TMS może mieć wady?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

W jaki sposób system TMS zwiększy efektywność działania Twojej firmy i obniży koszty operacyjne?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Jak wybrać system TMS, który będzie odpowiadał na potrzeby Twojej firmy?

Przed wyborem i wdrożeniem systemu TMS, bardzo ważnym elementem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy funkcjonowania danej firmy i na jej podstawie wybrania odpowiednich funkcjonalności systemu. W trakcie analizy należy wziąć pod uwagę takie parametry jak: specyfika floty, złożoność sieci transportowej (trasy z punktu A do B, kilka punktów transportowych) rynek na którym działa firma (lokalnie, międzynarodowy), możliwość integracji z innymi systemami w firmie (finansowo-księgowymi, telematycznymi).

Dobrze zdefiniowany zakres, w którym system TMS ma wspierać daną firmę i jej funkcjonowanie oraz dopasowane do niego funkcjonalności oprogramowania to kluczowy element analizy.

Aseem
Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Czy system TMS może mieć wady?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

W jaki sposób system TMS zwiększy efektywność działania Twojej firmy i obniży koszty operacyjne?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Shiftoo
Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Czy system TMS może mieć wady?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

W jaki sposób system TMS zwiększy efektywność działania Twojej firmy i obniży koszty operacyjne?

Wraz z rozwojem biznesu, potrzeby firmy również mogą ulegać zmianie. Platforma Aleet jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą i zleceniami transportowymi zbudowanym z różnych modułów/funkcjonalności. Dzięki tej elastyczności poszczególne moduły mogą być dodawane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb klienta.

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna.

Strona używa plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi efektywnego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, w celach analitycznych, a także spersonalizowania treści o charakterze reklamowym dotyczących naszych produktów i usług. Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie pliki cookies. Więcej informacji o możliwych ustawieniach plików cookies użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności.