Vizyah

Vizyah jest zespołem produktów Aleet, które stworzone zostały w sposób modułowy, dzięki czemu możemy dostosować rozwiązanie do potrzeb konkretnego klienta. Bazowe rozwiązanie Vizyah umożliwia w prosty sposób monitorowanie floty pojazdów, kierowców i przesyłek (lub/i pasażerów), raportowanie z użytkowania floty, oraz aktualizowanie przebiegu działań danej floty pojazdów.

Dzięki platformie Vizyah w prosty i szybki sposób można monitorować oraz dostosowywać w zależności od potrzeb, parametry działania danej floty pojazdów. Monitoring jest pierwszą i kluczową formą niezbędną do optymalizacji wykorzystania floty pojazdów. Dzięki jego narzędziom jesteśmy w stanie na bieżąco analizować efektywność floty i nią zarządzać.

System Vizyah umożliwia użytkownikowi:

  1. śledzenie przebiegu procesu dostarczania produktu do odbiorcy,
  2. kierowania go na bardziej optymalne ścieżki podróży tak aby zminimalizować koszty dostawy (takie jakie np. czas oraz zużycie paliwa), lub
  3. dynamiczne przypisywanie kierowcy zadań przewozowych uwzględniając aktualnie obsługiwane zlecenia.

Platforma Vizyah umożliwia zarządzanie flotami pojazdów dowolnego typu (pojazdy transportu towarowego, pasażerskiego, na benzynę konwencjonalną, elektryczne, a także autonomiczne i wysoce zautomatyzowane).

Każdy z użytkowników (operatorów) może posiadać w dyspozycji jedną lub więcej flot. Każda z nich może być konfigurowana niezależnie jak i w powiązaniu z pozostałymi flotami. Analogicznie, każda z zarządzanych flot może posiadać różne rozszerzenia i funkcjonalności, np. flota A posiada tylko system do monitoringu pojazdów i stylu jazdy kierowcy, a flota B posiada rozszerzenia do optymalizacji przydziału pojazdów do zleceń.

Zarządzanie wieloma flotami

Technologie wykorzystywane w platformie Vizyah

Vizyah jest systemem nowej generacji, opartym na technologii chmurowej, umożliwiającej obsługę bardzo dużej liczby zapytań. Platforma wykorzystuje zaawansowane techniki uczenia maszynowego i badań operacyjnych do optymalizacji wykorzystania floty pojazdów. Cały proces jest zamknięty w intuicyjnych aplikacjach dla operatorów i kierowców. Aplikacja dla administratorów i operatorów floty dostępna jest poprzez przeglądarki internetowe (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Aplikacje dla kierowców wspierają telefony z systemem Android oraz iOS.

Dodatkowe źródło przychodu

Nasze rozwiązanie do zarządzania flotą umożliwia operatorowi transformację modelu biznesowego poprzez proste przekonfigurowanie systemu zarządzania flotą, np. z zarządzania car-sharingiem do zarządzania odbiorem przesyłek. Ponadto, Vizyah umożliwia firmom transportowym generowanie dodatkowego źródła przychodu oraz oszczędności poprzez wykorzystanie istniejących danych historycznych z operowania floty pojazdów w celu np. negocjacji lepszych warunków ubezpieczenia floty lub pozyskania finansowania.

Dodatkowe źródła przychodu

System Vizyah został stworzony w sposób modularny w celu promowania (i umożliwienia) współpracy między połączonymi pojazdami (connected vehicles), co pozwala na lepszą koordynację pomiędzy pojazdami i zleceniami, które obsługują. Takie rozwiązanie umożliwia operatorowi transofrmację modelu biznesowego poprzez proste przekonfigurowanie systemu zarządzania flotą (np z zarządzania car-sharingiem do zarządzania odbiorem przesyłek). Ponadto, Vizyah umożliwienia firmom logistycznym / transportowym na generowanie dodatkowego źródła przychodu jakim jest sprzedaż (lub licencjonowanie) danych transportowych (prędkości przejazdu, inne dane o ruchu) różnym firmom (np. Innym dostawcom mobilności i usług transportowych, firmom ubezpieczeniowym w celu negocjacji lepszych warunków ubezpieczenia floty, bankom w celu pozyskania finansowania, itp.).

System składa się z aplikacji front-endowych (pełnego dashboardu, który dostępny jest przez przeglądarkę internetową), aplikacji mobilnej dla operatora, dla kierowcy, i dla zamawiającego usługi od danego dostawcy. Należy wspomnieć, że system posiada różne typy użytkowników, np. Użytkownik o prawach dostępu Administratora, operatora, kierowcy, klienta floty. Można także sprecyzować własne typy użytkowników.

Branże

01
Operatorzy i właściciele flot (wynajem i leasing)
02
Usługi publiczne i usługi obrony cywilnej/publicznej
03
E-commerce, handel tradycyjny i dostawa żywności
04
Firmy kurierskie

Korzyści

01
Zmniejszenie kosztów operacyjnych
02
Obniżone koszty dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa
03
Możliwość obniżenia ceny jednostkowej za usługę
04
Optymalne wykorzystanie pojazdów i ich ładnowności

Use Cases

Logistyka e-commerce jako usługa
Logistyka e-commerce jako usługa

Rozwój wielokanałowego (ang. omnichannel), masowego dostosowywania i dostawy tego samego dnia mogą wymagać od dostawców...

Więcej