Vizyah

System do monitorowania i zaawansowanej analityki wydajności floty pojazdów, postępu realizacji zleceń przewozowych, oraz pracy kierowców. System Vizyah jest modularny dzięki czemu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Integralną częścią systemu Vizyah jest aplikacja mobilna, która służy jako osobisty asystent flotowy kierowcy.

Unikalność systemu Vizyah


Nasz autorski system TMS jest nowatorskim rozwiązaniem z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), który może być wykorzystany niemal w każdej firmie, która dysponuje i zarządza flotą pojazdów. Vizyah to skuteczne narzędzie optymalizacji floty niezależnie od wielkości i rodzaju firmy transportowej (pojazdy ciężarowe, pasażerskie, spalinowe, elektryczne, hybrydowe, a także wysoce zautomatyzowane na zamkniętych obszarach).
Funkcjonalności systemu Vizyah
Vizyah jest modułowym rozwiązaniem do zarządzania flotą pojazdów. Uzyskasz w jednym miejscu dostęp do aktualnych danych o wszystkich pojazdach, zleceniach i kierowcach w swojej flocie. System Vizyah umożliwia pracę w trybie rzeczywistym dostarczając takich informacji jak:
Monitorowanie statusu pojazdów, w szczególności na podstawie informacji z magistrali CAN, portu OBD-II, tachografów, aplikacji kierowcy, dedykowanych czujników w pojeździe takich jak radar, kamera, lidar, mikrofale, RFID, podczerwień.


Vizyah monitoruje flotę pojazdów na podstawie danych dostępnych z pojazdu (w tym z magistrali CAN, portu OBD-II, i innych czujników w pojeździe) oraz z aplikacji kierowcy.
z magistrali CAN oraz portu OBD-II można uzyskać informacje takie jak: bieżąca lokalizacja pojazdu, włączony/wyłączony zapłon, obroty silnika, prędkość chwilowa, zużycie benzyny lub baterii, dane diagnostyczne, ciśnienie w oponach, otwarcie drzwi, i inne. Więcej o funkcjonalnościach magistrali CAN oraz portu OBD-II można znaleźć TUTAJ (odniesienie do FAQs).
z aplikacji kierowcy można uzyskać informacje takie jak: ID kierowcy obsługującego trasę, obsłużone zlecenia przez kierowcę, czas pracy, lokalizacja kierowcy (lokalizacja kierowcy jest walidowana z lokalizacją pojazdu).
dedykowane czujniki takie jak kamera, RFID, podczerwień służą do analizy otoczenia pojazdu, monitorowania przestrzeni ładunkowej, w tym proporcji wykorzystanej i wolnej powierzchni, monitorowania stanu zmęczenia kierowcy.

Monitorowanie zleceń przewozowych

Vizyah monitoruje zlecenia napływające do systemu, zarówno te, które są wprowadzone manualnie, jak i automatycznie pobierane przez moduł śledzenia zleceń.
Monitorowany jest status realizacji zleceń wraz z informacją gdzie dane zlecenie się znajduje i czy będzie obsłużone zgodnie z estymowanym czasem realizacji. Ponadto, monitorowane są wszystkie prawdopodobne opóźnienia w celu predykcyjnego im zapobiegania.

Monitorowanie kierowców na podstawie automatycznego odczytu danych z pojazdu w połączeniu z aplikacją mobilną.

Odczytujemy dane z tachografu cyfrowego oraz mamy możliwość podłączenia tachografów manualnych. Ponadto dane te weryfikujemy z danymi z pojazdu (np., z magistrali CAN) i danymi z aplikacji mobilnej kierowcy.
Automatyczna kontrola czasu pracy kierowców pozwala z większą efektywnością weryfikować czas pracy oraz planować przejazdy.
Monitoring pozwala na zbieranie danych o liczbie obsłużonych zleceń przez kierowcę oraz analizę efektywności paliwowej kierowcy dla wybranej trasy, przedziału czasowego i kierowanego pojazdu (moduł DriveLight).
Na podstawie zbieranych danych wykonywana jest analiza efektywności i bezpieczeństwa jazdy kierowców (moduł DriveLight).
Możliwość przechowywania odczytów z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego, w tym weryfikacja manipulacji tachografów (ostrzeżenia związane z ingerencją w dane z tachografu, karty kierowcy lub błędną kalibracją).
Monitoring może być rozszerzony o moduł Shiftoo, który pomoże w łatwy sposób zaplanować grafiki pracy kierowców i innych pracowników związanych z wykorzystaniem floty.

Dostęp do kompleksowych raportów i analiz dotyczących wydajności całej floty transportowej.

W pełni spersonalizowana platforma do podglądu efektywności floty, wydajności pracy kierowców, oraz kosztu obsługi zleceń.
Analiza efektywności wykorzystania floty, w tym raporty
o przejechanych kilometrach w rozliczeniu na pojazd, na flotę, na kierowcę;
o dostępności pojazdów i kierowców w przedziałach czasowych, np zestawienia dobowe, miesięczne, kwartalne, roczne;
Analiza skuteczności obsługi zleceń przewozowych:
Liczba (lub tonaż) obsłużonych zleceń w rozliczeniu okresowym oraz w przeliczeniu na pojazd, typy pojazdów, oraz całą flotę, w tym zestawienia statystyczne czasu obsługi zleceń i kosztów operacyjnych dla danego pojazdu lub podzbioru pojazdów, np., średnie czasy obsługi zleceń, koszt benzyny oraz kierowcy w przeliczeniu na dane zlecenie lub zbiór zleceń.
Liczba (lub tonaż) obsłużonych zleceń w rozliczeniu na typ obsługiwanych zleceń, w tym zestawienia statystyczne czasu obsługi zleceń i kosztów operacyjnych poniesionych w trakcie obsługi zleceń.
Analiza wydajności kierowców, w tym czas pracy, obsłużone zlecenia, przejechane kilometry, oraz wykorzystana benzyna.
Prewencyjne komunikowanie o konieczności serwisowania pojazdów, np. zmiana opon ze względu na zużycie, wymiana oleju, serwis pozostałych komponentów pojazdu.
Analiza stylu jazdy kierowców ze względu na zużycie benzyny, zużycie opon i innych części pojazdu (zaawansowane funkcjonalności stylu jazdy kierwców dostarcza rozszerzenie DriveLight
Monitorowanie i analizy kosztów operacyjnych floty, w tym estymowany koszt zużycia pojazdów, koszty benzyny, napraw serwisowych, itp.
Gwarancja bezpieczeństwa danych – system monitorowany 24/7.

Kontakt z kierowcą poprzez dedykowaną aplikację dla kierowcy - DriverApp.

Aplikacja mobilna to nowa jakość komunikacji pomiędzy kierowcą a dyspozytorem. Aplikacja umożliwia wykonywanie zarówno połączeń głosowych i video.
Możliwość automatycznego przypisywania zadań do kierowcy wraz z analizą postępu prac.
Automatyczne odczytywanie lokalizacji kierowcy względem deklarowanych obsługiwanych zleceń oraz  lokalizacji pojazdu. 
Kontrolowanie realizowanych zleceń tj.: wymiany informacji o zleceniach oraz ich statusowanie.

Aplikacja użytkownika dla kontrahenta do podglądu statusu realizacji zleceń i dodawania/anulowania zleceń
Możliwość pełnej integracji z systemem Shiftoo do planowania grafików pracy kierowców oraz systemem Route2 do automatyzacji i optymalizacji zarządzania flotą

Jeśli potrzebujesz więcej niż monitorowanie i raportowanie efektywności operacyjnej Twojej firmy transportowej, to możemy w pełni dostosować system do Twoich potrzeb np., rozszerzając usługę do systemu przydziału zleceń do pojazdów i optymalizacji floty (Route2), system zarządzania personelem (Shiftoo), oraz system rekomendacji dla decyzji strategicznych i operacyjnych (Aseem).

Możliwość pełnej integracji z systemami TMS dostępnymi na rynku

Za pomocą dedykowanego API nasze oprogramowanie może być używane z każdym dostępnym na rynku systemem TMS, w tym z dowolnymi urządzeniami telematycznymi.
Jeśli nie posiadasz żadnych istniejących rozwiązań TMS, to możesz skorzystać z kompleksowego rozwiązania Aleet wraz z oprzyrządowaniem pojazdów. 
Elastyczność rozwiązania
Wysoka modularność systemu Vizyah gwarantuje elastyczność i personalizację dla każdej floty transportowej. Dostosujemy wybrane elementy systemu do Twoich realnych potrzeb abyś płacił tylko zo to, czego potrzebujesz. 
System Vizyah może być rozszerzony o dodatkowe moduły, m.in.: 
Route2 - moduł umożliwiający automatyczne zarządzanie flotą poprzez dynamiczny przydział pojazdów do zleceń i trasowanie pojazdów.
DriveLight - moduł oceniający styl i ekonomikę jazdy kierowcy.
Shiftoo - moduł odpowiedzialny za automatyczne tworzenie harmonogramów dla kierowców oraz innych pracowników.
DriverApp.
Powyższe rozszerzenia mogą być również oferowane jako oddzielne i niezależne rozwiązania, które nie wymagają systemu Vizyah do ich pełnego funkcjonowania.

Branże

01
Operatorzy i właściciele flot (wynajem i leasing)
02
Usługi publiczne i usługi obrony cywilnej/publicznej
03
E-commerce, handel tradycyjny i dostawa żywności
04
Firmy kurierskie

Korzyści

01
Zmniejszenie kosztów operacyjnych
02
Obniżone koszty dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa
03
Możliwość obniżenia ceny jednostkowej za usługę
04
Optymalne wykorzystanie pojazdów i ich ładnowności