Relokacja

Moduł Relokacja pojazdów optymalizuje rozmieszczenie pojazdów w systemie, w taki sposób aby zminimalizować koszt późniejszych przydziałów do zleceń. Oznacza to iż zarządzając flota można maksymalizować wykorzystanie floty czyli proporcję rentownych km do nierentownych km.

Jak zarządzać flotą aby utylizacja pojazdów (proporcja rentownych do nierentownych km) wzrosła?

Funkcjonalność relokacji pojazdów jest częścią modułu przydziału pojazdów do zleceń. Jednym z typów zleceń są zlecenia o relokacji, czyli przestawieniu pojazdów do tzw “stref ciepła”, czyli stref, w których w danym czasie jest / będzie popyt na daną usługę.

Do prognozowania stref ciepła wykorzystujemy Moduł Predykcji (Kairos). Na podstawie danych predykcyjnych Moduł Przydziału i Relokacji optymalizuje wykorzystanie floty (gdzie dany pojazd aktualnie powinien się znajdować i jakie zadanie obsługiwać).

Zadania relokacyjnie są o tyle ważne, że pozwalają na podnieść proporcję rentownych do nierentownych km, a tym samym zaoferować lepsze wykorzystanie floty.

Branże

01
Firmy wynajmu i leasingu pojazdów
02
Firmy transportu pasażerskiego
03
Usługi dowozu na żądanie typu last-mile
04
Firmy przewozów osobowych i taxi

Korzyści

01
Możliwość zrealizowania większej ilość transakcji, przewozów
02
Redukcja ponoszonych kosztów
03
Oszczędność czasu dla przedsiębiorcy i kierowców flot
04
Większy zysk dzięki zindywidualizowanej strategii

Use Cases

Logistyka e-commerce jako usługa
Logistyka e-commerce jako usługa

Rozwój wielokanałowego (ang. omnichannel), masowego dostosowywania i dostawy tego samego dnia mogą wymagać od dostawców...

Więcej