SpaceHow

Moduł dynamicznego przydzielania pojazdów do tras wraz z optymalizacją napełnienia pojazdów przystosowany jest do firm kurierskich i innych firm dostawczych. Moduł pozwala na optymalizację załadowania wielu pojazdów wraz z wyznaczeniem dla nich tras. Przykładowo, mając flotę pojazdów oraz punkty do obsłużenia (zarówno do dowozu jak i odbioru), z parametryzacją ograniczenia ładowności i okienek czasowych, przydzielamy pojazdy do tras tak, by maksymalizować wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w pojazdach (wraz z oznaczeniem jak ułożyć paczki w pojeździe) i następnie znaleźć najkrótsze przejazdy dla pojazdów (pod względem dystansu lub czasu, lub innych funkcji celu).

W zależności od wymagań klienta moduł może zostać wykorzystany do obliczania alokacji paczek bez tworzenia tras przejazdu.

Branże

01
Transport dalekobieżny
02
Firmy kurierskie
03
E-commerce
04
Usługi dowozu na żądanie typu last-mile

Korzyści

01
Zmniejszone koszty operacyjne
02
Optymalne wykorzystanie pojazdów i ich ładnowności
03
Możliwość obniżenia ceny jednostkowej za usługę
04
Możliwość zaplanowania optymalnego wykorzystania floty