PiJa

Dynamiczna alokacja pojazdów do tras to problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla ściśle określonej liczby pojazdów, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń.

Kryterium optymalizacji jest całkowity koszt transportu (wyrażony w odległości, cenie lub czasie) lub kilka kryteriów jednocześnie np:

 • Pojazdy mogą przewieźć maksymalnie n paczek o różnych wymiarach lub m klientów
 • Każda paczka ma wagę i pojazdy limit wagi
 • Każda paczka ma wagę i wymiary, pojazdy mają limit wagi oraz wymiary
 • Każdy pojazd ma swoją dostępną ładowność a paczka zdefiniowane okienka dostawy

Wybrane parametry i funkcjonalności modułu przydziału:

 • Najkrótsza trasa, najszybsza trasa dla pojazdu lub floty pojazdów,
 • Ograniczenie ładowności (liczbą przesyłek, wagą, wymiarami)
 • Niesymetryczność kosztów przewozu pomiędzy wierzchołkami,
 • Homogeniczny i niehomogeniczny tabor,
 • Ograniczenie maksymalnej długości trasy na pojazd,
 • Jedna i wiele baz, w których pojazdy zaczynają i kończą podróż,
 • Uwzględnienie okien czasowych odbioru/wysłania towaru,
 • Marszrutyzacja z problemem kontroli zapasów u klientów,
 • Możliwość obsługi jednego klienta przez kilka pojazdów,
 • Kosztowa funkcja celu może być zastąpiona innymi parametrami (np. czas wykonania zleceń, długość tras, ilość przewiezionego ładunku),
 • Możliwość zdefiniowania kolejności odwiedzania poszczególnych miejsc oraz opcjonalnego odwiedzania niektórych punktów,
 • Uwzględnienie możliwości zwrotów i wysyłki towarów przez klientów (problem rozwózkowo - zwózkowy).

Dynamiczny przydział pojazdów do tras - Use case

Korzyści dla operatora na podstawie analizy firmy logistycznej operującej dostawy żywności na terenie Polski

Dane wejściowe:

 • Operator posiadający 420 pojazdów ciężkich (w tym, dużych furgonetek)
 • Średni roczny przebieg na pojazd: 140 tys. km;
 • Z czego ok. 75% km generujących przychody;
 • Roczny koszt operacyjny pojazdu (wliczając amortyzację) 468,809.00 zł / rok

Korzyści:

 • Spadek kosztu operacyjnego floty o ok 16% (75k rocznie na pojazd, 31.5M zł rocznie na flotę)

Branże

01
Firmy kurierskie
02
Firmy przewozów osobowych i taxi
03
E-commerce
04
Transport dalekobieżny

Korzyści

01
Większa pojemność ładunkowa = więcej wykonanych zleceń za jednym przejazdem
02
Większy zysk dzięki zindywidualizowanej strategii
03
Obniżone koszty dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa
04
Możliwość obniżenia ceny jednostkowej za usługę