Data Mall

DataMall to innowacyjna platforma do przechowywania, analizowania i udostępniania danych z obszaru inteligentnej mobilności (ang. smart mobility). Głównym celem naszej platformy jest efektywne wykorzystanie danych w celu osiągnięcia automatycznego zarządzania i podejmowania wiarygodnych decyzji dla skalowalnych rozwiązań transportowych.

Dzięki wdrażaniu zaawansowanych algorytmów do tworzenia opisowych i predykcyjnych modeli analitycznych, możliwe jest przeprowadzenie zaawansowanych analiz, tj.:

  • analiza wydajności floty,
  • analiza efektywności paliwowej,
  • czy analiza zachowania kierowców/pojazdów.

Dopasowujemy zakres i poziom zaawansowanie analiz do fazy rozwoju usług i potrzeb biznesowych naszych klientów.

DataMall obejmuje statyczne i dynamiczne (tzn. w czasie rzeczywistym) zestawy danych, w tym zestawy danych geoprzestrzennych, które są gromadzone z wielu źródeł i standaryzowane zgodnie z naszym kanonicznym modelem danych.

Opierając nasze rozwiązanie na technologiach chmurowych (ang. cloud computing), zapewniamy dostęp do nieograniczonej przestrzeni dyskowej , którą możemy dostosować do potrzeb biznesowych naszych klientów.

Zasoby DataMall udostępniane są za pośrednictwem interfejsów API, dostępnych tylko dla autoryzowanych użytkowników DataMall. Planujemy rozwijać naszą platformę w oparciu o technologię smart contract, aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości danych oraz ich efektywnej wymiany.

Branże

01
Deweloperzy i planiści nieruchomości
02
Firmy ubezpieczeniowe
03
Transport dalekobieżny
04
Operatorzy i właściciele flot (wynajem i leasing)

Korzyści

01
Kompleksowe analizy dzięki zaawansowanym algorytmom
02
Dostosowanie aplikowanych rozwiązań do potrzeb biznesowych
03
Efektywna wymiana danych dzięki nowoczesnym technologiom
04
Wysoka wydajność rozwiązań analitycznych

Use Cases

Logistyka e-commerce jako usługa
Logistyka e-commerce jako usługa

Rozwój wielokanałowego (ang. omnichannel), masowego dostosowywania i dostawy tego samego dnia mogą wymagać od dostawców...

Więcej