Aseem

Aseem to narzędzie do symulacji multimodalnego ruchu drogowego i testowania różnych strategii zarządzania flotą. Podstawową funkcjonalnością symulatora jest umożliwienie analizy efektywności różnych modeli operacyjnych zarządzania flotą przy uwzględnieniu ich wpływu na wykorzystanie infrastruktury drogowej oraz wybór najkorzystniejszej strategii operacyjnej dla danego operatora floty. Aseem charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki której łatwo można modyfikować oraz podmieniać testowane modele i algorytmy do zarządzania flotą. Podczas symulacji brane są pod uwagę następujące czynniki:
  • Rozmiar sieci drogowej i liczby pojazdów, które można symulować jednocześnie, co pozwala nam ocenić skalowalność i efektywność rozwiązań algorytmicznych
  • Złożoność algorytmiczną planowanych rozwiązań zarządzania flotą poprzez analizę czasu symulacji
  • Aplikowalność rozwiązań do zarządzania różnymi usługami transportowymi
  • Możliwość wykorzystania rozwiązań algorytmicznych w systemie produkcyjnym.
  • Wpływ rozwiązania na sieć drogową

Branże

01
Usługi publiczne i usługi obrony cywilnej/publicznej
02
Operatorzy i właściciele flot (wynajem i leasing)
03
Deweloperzy i planiści nieruchomości
04
E-commerce, handel tradycyjny i dostawa żywności

Korzyści

01
Możliwość symulacji kilku scenariuszy i wyboru optymalnej opcji
02
Uwzględnienie wpływu danego scenariusza na sieć drogową
03
Oszacowanie zysku z zastosowania danej strategii działania
04
Większy zysk dzięki zastosowaniu zindywidualizowanej strategii

Use Cases

Logistyka e-commerce jako usługa

Rozwój wielokanałowego (ang. omnichannel), masowego dostosowywania i dostawy tego samego dnia mogą wymagać od dostawców...

Więcej