Uwzględnienie wpływu danego scenariusza na sieć drogową