Przeprowadzanie złożonych analiz dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów,