Oszacowanie zysku z zastosowania danej strategii działania