Możliwość zaplanowania optymalnego wykorzystania floty