Większy zysk dzięki zastosowaniu zindywidualizowanej strategii