Możliwość zaplanowania usytuowania stacji dla danego operatora