Ładowanie proaktywne uwzględniające zmienne ceny energii