Efektywna wymiana danych dzięki zastosowanym w DataMall nowoczesnym technologiom