Dostosowanie zakresu wykorzystywanych rozwiązań do fazy rozwoju usługi i potrzeb biznesowych