Dostosowanie aplikowanych rozwiązań do potrzeb biznesowych